Phòng ngủ: Pháp lý:
Loại căn hộ: , Phòng wc:
Tầng: Tòa:
Hướng: TN
Trạng thái:Mặt đường
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ:
Pháp lý:
Loại căn hộ: ,
Phòng wc:
Tầng:
Tòa:
Hướng ban công: TN
Trạng thái:Mặt đường