Hiển thị tất cả 9 kết quả

Bộ Lọc

10,500,000,000
 • 150m2
 • 2 PN
 • 1 WC
Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
1,400,000,000
 • 44
 • 2 PN
 • 2 WC
Hoàng Mai , Đồng Thái , An Dương
3,100,000,000
 • 28m2
 • 2 PN
 • 1 WC
Vũ Chí Thắng, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
1,680,000,000
 • 36m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng
6,600,000,000
 • 60m2
 • 2 PN
 • 1 WC
Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
1,150,000,000
 • 27m2
 • 2 PN
 • 1 WC
Mê Linh, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
1,790,000,000
 • 42m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
1,450,000,000
 • 23m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Trần Nguyên Hãn, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng
3,200,000,000
 • 93m2
 • 2 PN
 • 2 WC
Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng